The Impact of Primary Tumor Resection on Survival in Asymptomatic Colorectal Cancer Patients With Unresectable Metastases
Ki Yoon Doah, Ui Sup Shin, Byong Ho Jeon, Sang Sik Cho, Sun Mi Moon
Ann Coloproctol. 2021;37(2):94-100.   Published online 2021 Apr 30     DOI: https://doi.org/10.3393/ac.2020.09.15.1
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Effect of primary tumor resection on survival in patients with asymptomatic unresectable metastatic colorectal cancer: a systematic review and meta-analysis
Chengren Zhang, Cong Cao, Lili Liu, Yaochun Lv, Jingjing Li, Jiyong Lu, Shuai Wang, Binbin Du, Xiongfei Yang
Expert Review of Anticancer Therapy.2023; 23(1): 107.     CrossRef
The role of upfront primary tumor resection in asymptomatic patients with unresectable stage IV colorectal cancer: A systematic review and meta-analysis
Zongyu Liang, Zhiyuan Liu, Chengzhi Huang, Xin Chen, Zhaojun Zhang, Meijuan Xiang, Weixian Hu, Junjiang Wang, Xingyu Feng, Xueqing Yao
Frontiers in Surgery.2023;[Epub]     CrossRef
Palliative primary tumor resection in minimally symptomatic patients with colorectal cancer and synchronous unresectable metastases: when is it necessary? (systematic review)
Iu. V. Alimova, Yu. A. Shelygin, E. G. Rybakov
Koloproktologia.2022; 21(3): 99.     CrossRef
Surgical treatment for metastatic colorectal cancer
Eun Jung Park, Seung Hyuk Baik
Journal of the Korean Medical Association.2022; 65(9): 568.     CrossRef
Recent Advance in the Surgical Treatment of Metastatic Colorectal Cancer-An English Version
Eun Jung Park, Seung Hyuk Baik
Journal of the Anus, Rectum and Colon.2022; 6(4): 213.     CrossRef
Molecular analyses of peritoneal metastasis from colorectal cancer
Chang Hyun Kim
Journal of the Korean Medical Association.2022; 65(9): 586.     CrossRef
Molecular Analyses in Peritoneal Metastasis from Colorectal Cancer: A Review-An English Version
Chang Hyun Kim
Journal of the Anus, Rectum and Colon.2022; 6(4): 197.     CrossRef
Primary Tumor Resection in Asymptomatic Colorectal Cancer Patients With Unresectable Metastases: Can It Improve Survival?
Myong Hoon Ihn
Annals of Coloproctology.2021; 37(2): 71.     CrossRef
Treatment for Peritoneal Metastasis of Patients With Colorectal Cancer
Young Jin Kim, Chang Hyun Kim
Annals of Coloproctology.2021; 37(6): 425.     CrossRef