A small, low-grade rectal neuroendocrine tumor with lateral pelvic lymph node metastasis: a case report
Seonhui Shin, Young-In Maeng, Seyun Jung, Chun-Seok Yang
Ann Coloproctol. 2022;38(4):327-331.   Published online 2022 Mar 7     DOI: https://doi.org/10.3393/ac.2021.00899.0128
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Multiple rectal neuroendocrine tumors: An analysis of 15 cases and literature review
Shu Pang, Ye Zong, Kun Zhang, Haiying Zhao, Yongjun Wang, Junxiong Wang, Chuntao Liu, Yongdong Wu, Peng Li
Frontiers in Oncology.2022;[Epub]     CrossRef